خانه / تمرینات دروازه بانی / سرعت عمل / مقدمه و معرفی سرعت و سرعت عمل در فوتبال

مقدمه و معرفی سرعت و سرعت عمل در فوتبال

IMG19590370

سرعت به عنوان توانایی حرکت یک عضو یا بخشی از دستگاه اهرمی بدن یا حرکت کل بدن با حداکثر سرعت ممکن تعریف می شود.بیشترین مقدار سرعت هنگامی است که بدن وزنه یا بار اضافی را حمل نکندسرعت بر حسب متر بر ثانیه محاسبه میشود

انواع سرعت

سرعت واکنش: زمان بین ارائه محرک و نخستین حرکت ورزشکار ، مورد نیاز ورزشکاران سرعتی و تا حدودی به کمک تمرین توسعه می یابد

سرعت اندام:در برخی ورزشها سرعت یک عضو ( اندام ) اهمیت بیشتری از دیگر اندام ها دارد ، مانند پرتاب دیسک : سرعت دست ، پرش ها : سرعت پا و …

سرعت کنترل شده: در برخی ورزشها توسعه سرعت کنترل شده هدف است ، مانند سرعت کنترل شده یک پرنده طول در لحظه پرش

سرعت کل بدن: دوی ۱۰۰ متر ، شنای ۵۰ متر ، حرکت و جابجایی کل بدن

ابعاد مختلف سرعت

در سرعت یکی از این سه بعد ملاحظه شود :

سرعت حرکت اعضای مختلف بدن

سرعت دویدن در مسافتی بسیار کوتاه :

سرعت حداکثر هنگام دویدن

سرعت دویدن را می توان با توجه به دو عاملبررسی کرد :

شتاب مثبت : زمان و چگونگی رسیدن به حداکثر سرعت و ملاک بررسی آن مسافت های کوتاه در حدود ۲۰ متر یا بیشتر است و در ورزش های میدانی و دوی سرعت اهمیت و حداکثر سرعت: برای مسافت های بیشتر حدامثر سرعت مهم ترین عامل

سرعت متوسط و سرعت نهایی

بالاترین میانگین سرعت در یک مسافت معین                   ( ۱۵۰۰ متر ) سرعت متوسط

در پرش ها و پرتاب ها یا ورزش هایی مانند فوتبال سرعت متوسط مطرح نیست بلکه سرعت نهایی بیشترین اهمیت  را دارد

عوامل مؤثر بر سرعت

وراثت

خاصیت ارتجاعی عضله

طول عضله

هرچه تار عضلانی بلند تر ، میزان انقباض آن سریع نیرو و سرعت  میزان سرعت به نیروهایی وابسته است که موجب ایجاد آن می شود ، اگر نیرو دو برابر ، سرعت نیز دو برابراگر در برابر عضله مقاومتی نباشد ، با بیشترین سرعت و کمترین نیرو منقبض می شود و افزایش مقاومت باعث کاهش سرعت انقباض

سن و جنس

در مردان ، سرعت تا سن ۲۰ سالگی افزایش و سپس کاهش تدریجی و یکنواخت زنان در حدود ۱۶ تا ۱۷ سالگی به حداکثر سرعت می رسندبیشتر دوندگان مبتدی در ۱۸ تا ۲۵ سالگی به بهترین نتیجه خود دست می یابند حداکثر سرعت در مردان پایدار تر از زنان است و سرعت زنان حدود ۸۵ درصد مردان است

عوامل مؤثر بر سرعت

درجه حرارت

شکل بدن

دونده های خوب سرعت دارای ساختار بدنی عضلانی و نه چندان سنگین هستند و بشتر حالت عضلانی استخوانی دارند

قدرت :

افزایش قدرت تاثیر مثبتی بر بهبود سرعت دارد و در مقاومت های بالاتر ارتباط میان سرعت و قدرت بیشتر

انعطاف،آزادی عضله،اراده و پشتکار ورزشکار،پذیرش عمل ،توسعه سرعت

بخش های مختلف توسعه سرعت عبارتند از :

توانایی واکنش،توانایی شتاب گیری،رسیدن به حداکثر سرعت،حفظ حداکثر سرعت،جلوگیری از شتاب منفی

بخش های مختلف توسعه سرعت عبارتند از :

توانایی واکنش،توانایی شتاب گیری

رسیدن به حداکثر سرعت،حفظ حداکثر سرعت،جلوگیری از شتاب منفی

راههای توسعه سرعت

پیش از تمرین های ویژه سرعت ، ابتدا ورزشکار باید بتواند مهارت را به خوبی اجراکند

برای توسعه سرعت باید اجزای اصلی مهارت مورد نظر را با حداکثر سرعت یا نزدیک به سرعت حداکثر اجرا کرد

تمرین حرکات سرعتی باید پیش از خسته شدن ورزشکار اجرا شود

تعداد تکرار ها  نباید زیاد باشد و اگر شدت بسیار بالا است ، ۲ تا ۴ تکرار و ۲ تا ۳ نوبت در هر جلسه پیشنهاد می شود

مدت زمان استراحت بین تکرار ها به مسافت دویدن و. آمادگی ورزشکار بستگی دارد و می تواند از ۲ تا ۱۰ دقیقه باشد

زمان استراحت میان نوبت ها باید کامل باشد و می تواند شامل دویدن نرم و حرکات کششی باشد

بسیاری از مربیان پیشنهاد می کنند تعداد جلسات کارهای سرعتی باید :

در فصل آمادگی عمومی : ۱ جلسه

در فصل آمادگی اختصاصی : ۲-۳ جلسه

در فصل مسابقات : ۳-۴ جلسه

در بسیاری از رشته های ورزشی  سرعت دویدن هدف اصلی نیست، بلکه سرعت یک اندامو توسعه آن بسیار مهماست ، در پرتاب نیزه سرعت دست

اهمیت قدرت در دوی سرعت

قدرت عضلانی در اجرای حرکات سریع عاملی مهم تلقی می شود.تاثیر تمرین های قدرتی بر تاندون ها ، لیگامنت ها و استحکام تارهای عضلانی را نمی توان انکار کرد.کلید موفقیت ، استفاده از تمرین های قدرتی ویژه ، همراه با حرکات انفجاری و سرعتی است.تمرین های قدرتی حداکثر ، به تنهایی موجب موفقیت نمی شوند بلکه نسبت مطلوبی از قدرت و سرعت مورد نیاز است .تمرین های قدرتی بر اساس ویژگیهای هر دونده برنامه ریزی می شود و هنر مربی تطبیق برنامه ها برای بهبود نیرو ی انفجاری است

اصول برنامه ریزی و روش های تمرین برای بهبود قدرت دوندگان سرعت

در شروع تمرینهای قدرتی باید از ۵۰ تا ۷۰ درصد قدرت فرد استفاده و از روش های چون دایره ای و یا ایستگاهی استفاده کرد.گام بعد ، تمرین های قدرتی مطلق ( شدت حدود ۷۰ تا ۹۰ ئدرصد و شروع تمرینهای قدرتی ویژه.گام نهایی حفظ تمرینهای قدرتی مطلق و افزایش تمرینهای قدرتی ویژه ( اجرای تمرینهای قدرتی در قالب حرکات فنی ) :     دویدن با جلیقه و…..نیاز اساسی دونده سرعت به تمرینهای قدرتی و توسعه نیرو در بخش شتاب است

تمرینهای قدرتی عمومی

تمرینهای تناوبی :

دوهای تناوبی تکراری ، متناسب با شرایط دونده به عنوان نوعی تمرین قدرتی و مقاومتی کاربرد دارد.

تمرین دایره ای،تمرین با وزنه و بار اضافی تمرین های قدرتی ویژه دوهای سرعت

تمرین هایی برای بهبود ریتم و هماهنگی همراه با مقاومت،تمرین هایی برای بهبود نیروی باز شدن مفاصل مچ پا ، زانو و ران و تقویت عضلات،تمرین برای توسعه قدرت بالا آوردن پاها به دجلو و تاب پاها به پشت ،تمرین هایی برای بهبود ریتم و هماهنگی همراه با مقاومت ،تمرین هایی برای بهبود نیروی باز شدن مفاصل مچ پا ، زانو و ران و تقویت عضلات،تمرین برای توسعه قدرت بالا آوردن پاها به دجلو و تاب پاها به پشت

بر مبنای بخش های مختلف دوی سرعتد دو نوع تمرین باید در برنامه ریزی تمرینی منظور شود :

تمرین برای بهبود شتاب

دویدن با حداکثر سرعت در مسافت های کوتاه ۳۰ تا ۴۰ متری

تمرین دو برای بهبود سرعت حداکثر

دویدن با بالاترین سرعت در مسافت های ۵۰ تا ۸۰ متر

دوی سرعت آزاد ۲۰ تا ۴۰ متر با حداکثر سرعت

درباره keepers.ir

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme