خانه / آموزش دروازه بانی / دریافت توپ / اصول اولیه و انواع دریافت توپ

اصول اولیه و انواع دریافت توپ

دریافت 2

آمادگی برای توپ گیری:

شما به عنوان یک دروازه بان به تجهیزات ولوازمی نیاز داریدکه برای یادگیری مهارت ها ضروری هستند.مهارت های دروازه بانی اکثرا با حرکات سریع در محوطه دروازه وبا توپ آموزش داده می شوند.آشنایی با محوطه جریمه وتیرک ها ودروازه اولین قدم در یادگیری است.

طرز ایستادن:

زمانی که شما منتظرید تا توپی را بگیرید باید جایگیری مناسب کرده باشیدتا بتوانیدیک واکنش سریع انجام دهید.اندکی رو به جلو خم شوید،وزنتان را روی دوپا تقسیم کنید.کمی زانو ها را خم کرده ودست ها را جلوی سینه به صورت قالب توپ بگیرید.کف دست ها روبه بیرون وپاها به اندازه عرض شانه ها باز باشند.سر نیزبایدروی بدن ثابت باشد.این حالت نشانه هشیاری کامل دروازه بان است.

پوشش دروازه بان:

لباس یک دروازه بان باید راحت وگشاد باشدتا هنگام شیرجه زدن اورا آزار ندهد.دست کش ها با قالب خاص خود بهترین کمک برای توپ گیری است.استفاده از گرمکن در زمین های سفت از زانو های شما محافظت می کند.شما می توانید از مچ بندوزانوبند وشانه بند استفاده کنید.

تکنیک w

بهترین وموثر ترین تکنیک برای گرفتن توپ هایی که توسط سر یا پا شوت شده اند،ودر قسمت سر وبالای سر به سمت شما می آیند.در این روش کف دست وانگشتان سبابه وشصت هر دودست پشت تو را به شکل w  در برمی گیرند.در این روش لازم است انگشتان خود را باز نگه دارید ودوانگشت شصت به فاصله ۲الی ۴ سانتیمتر از یگدیگر قرار می گیرند.

برای اینکه بتوانید توپ را به خوبی ببینید،باید دستانتان را جلوی بدنتان نگه دارید.برای مهار یک شوت اطمینان داشته باشید انگشتان شما در حالت راحت وقابل انعطافی قرار دارند.بعد ازاینکه توپ را تصاحب کردید باید آن را به بدنتان نزدیک کنیدتا توپ از دستان شما سُر نخورد.

تکنیک w تکنیکی اساسی ومفید است اما چون توپ ها با ارتفاع های متفاوت به سمت شما می آیند لازم است روش های دیگر را نیز بیاموزید،زیرا مهم گرفتن توپ است.

بغل گرفتن توپ

در این روش دودست درمقابل سینه کنار هم وبا زاویه ای روبه پایین قرار می گیرندوقالب توپ می شوند.کمی روبه جلو خم می شوید وهمین که توپ با ساعد یا سینه شما برخورد کرد دستها پشت تو را دربرمی گیرند.برای جبران اختلاف زاویه توپ وبدن یا کمی بیشتر خم می شوید یا اندکی بالا می پرید.

این روش بهترین روش مقابله با توپ هایی است که به طرف بالای شکم وکمر شما می آیند.نکته قابل توجه این تکنیک این است که پس از گرفتن توپ نباید گامی روبه عقب برداشت.

سد کردن(خیمه زدن)

برای مهار توپ های زمینی روش سد کردن بی خطر ترین وراحت ترین روش است.بهترین زمان استفاده از این روش هنگامی است که شما دید واضحی نسبت به توپ دارید.در این حالت شما یک زانوی خود  را روی زمین قرار می دهیدوپای دیگر عمود بر زمین قرار می گیردوبدن شما مانعی برسر راه توپ می شود.دست های شما فاصله بین دوپا را پر می کنند.

انجام این حرکت برای گرفتن توپ های سریع اندکی مشکل است.به همین دلیل گاهی از روش خمیده استفاده می شود.

روش خمیده

در این روش به هنگام نزدیکی توپ پاها را کنار هم جفت می کنید وبا خم شدن توپ را در بغل می گیرید.در این روش قبل از خم شدن حتما باید در خط توپ قرار بگیرید.

گرفتن توپ با زمین  خوردن

گاهی توپ هایی به سمت شما شوت می شوند که حتی فرصت نمی کنید زانو یزنید در این زمان بهترین روش برای مهار توپ این است که زمین بخورید،در مواجهه با توپ هایی که به سمت شما می آیند لازم نیست شیرجه بزنید،آنچه لازم است سریع انجام دهید این است که حالت بدن خود را تغییر دهید وروی توپ بیفتید.زمانی که نقش زمین می شوید تا توپ را بگیرید،سریع پاهایتان را به یک سو برگردانیدودستهایتان را روی توپ بیندازید.

در حالی که نیمه بالای بدنتان ثابت است وروی توپ تمرکز داریدهردودستتان در تماس با توپ است در حالی که یک دست پشت توپ ودست دیگر روی تو را گرفته است.

بدن شما پشت توپ به عنوان یک مانع عمل خواهد کرد.سعی نکنید روی آرنج خود فرود بیاییدزیرا باعث آسیب دیدگی می شود.پس از این که شوت متوقف شد توپ را به بدنتان بچسبانیدودور توپ بپیچیدتا از بدن شما در محوطه شلوغ جریمه محافظت شود.با این کار احتمال برخورد مهاجمان ومدافعان با شما کاهش می یابد.

دقت کنیدکه افراط در انجام حرکات آکروباتیک وشیرجه ممکن است به ضرر شما وتیمتان تمام شود.

برای گرفتن توپ های سریع زمینی باید به سرعت دستهایتان را پایین بگیرید تا توپ زیر بدن شما فشار نیاورد.

گرفتن با پا

وقتی توپی به سرعت به سمت شما می آیدوفرصت کافی برای گرفتن آن با دست ندارید،می توانید از پاهایتان استفاده کنید.به محض نزدیکی توپ تعادلتان را حفظ کنید وپای خود را به سمت بیرون بچرخانید. حواستان به توپ باشد سعی کنید با پا مانعی بر سر راه توپ ایجاد کنید.

نکته:

۱٫     سعی کنید گرفتن با پا آخرین راه باشد.

۲٫     بعضی افراد در گرفتن توپ به این روش استعداد ندارند.

۳٫     روی توپ برگشتی در این روش هیچ تسلطی نخواهید داشت.

شیرجه

شیرجه زدن شاید لذت بخش ترین بخش دروازه بانی است.انجام یک شیرجه موفق می تواند مایه افزایش اعتماد به نفس شما وتیمتان شود.گرفتن موفقیت آمیز یک توپ به حالت شیرجه می تواند نتیجه بازی را تغییر دهد. به هر حال شیرجه زدن کاری آسان است اما برای دروازه بان ها.

توجه کنید که تمام دروازه بان ها شیرجه جانبی خوبی دارنداما شما باید برای هردوطرف قدرت شیرجه داشته باشید.همیشه روی سمت ضعیف تر بیشتر کار کنید اما بیشتر وقتتان را صرف شیرجه های بلند کنید.

زمانی که مهاجم حریف طوری شوت می کند که توپ از شما فاصله داردشما باید به حالت شیرجه توپ را بگیرید.

در شیرجه استفاده از تکنیک های درست وزمینی ضروری است.برای انجام یک شیرجه درست باید مراحل زیررا طی کنید:

۱٫     زمانی که مسیر توپ را تشخیص دادید،در صورت لزوم چند گام به سمت آن بردارید تا فاصله شیرجه کاهش یابد.سپس حالت بدن را حفظ می کنید وروی توپ تمرکز کنید.

۲٫     قبل از شیرجه وزنتان را روی پای نزدیک منتقل کنید وروی پای خود فشاربیاوریدوسپس شروع به پریدن کنید.

۳٫     سعی کنید تا حد امکان روی پای خود بپرید وبه محض پرش کمی به سمت توپ شیرجه روید.

۴٫     از تکنیک W استفاده کنید تا دستانتان قدرت کافی برای گرفتن توپ داشته باشند.

۵٫     توپ را بگیرید وتا زمانی که روی زمین آرام نگرفته اید آن را رها نکنید.

 

رعایت چند نکته در اجرای تکنیک شیرجه لازم وضروری است:

۱٫     باید با کنار بدنتان فرود بیایید.

۲٫     هرگز روی آرنج یا شکم خود فرود نیایید،زیرا باعث آسیب دیدگی می شود.

۳٫     به هنگام زمین خوردن آرامش ونظم بدن خود را حفظ کنید

شیرجه زدن به انعطاف وچالاکی فراوانی نیاز داردوشاید بهترین سیر زمین خوردن پس از شیرجه را بتوان اینگونه مرتب کرد:ابتداتوپ،سپس شانه ودر آخر مچ پا.

منحرف کردن توپ

گاهی لازم است به جای گرفت توپ یک تغییر سریع در مسیر حرکت آن ایجاد کنید.زمانی که توپ با سرعت وشدت زیادی به سمت شما می‌ آید وفرصت کافی برای گرفتن آن ندارید می توانید با یک ضربه توپ را منحرف کرده ومسیر آن را تغییر دهید.

برای دفع توپ باید کف دست وانگستان کاملا باز باشندتا سطح بیشتری برای ضربه زدن به توپ داشته باشید. برای منحرف کردن توپ فقط از یک دست استفاده کنید.بهترین مکان برای منحرف کردن توپ ها بالای تیرک یا اطراف دروازه است.

اگر شما توپ را به سمت جلو برگردانیدممکن است آن را جلوی پای مهاجم حریف قرار دهید وباعث ایجاد یک موقعیت گل شوید.بهترین وبی خطرترین راه برای منحرف کردن توپ به کرنر فرستادن آن است.برای ضربه زدن به توپ از دست نزدیک به توپ استفاده کنید.دست بالا برای ضربه بالای تیرک ودست پایین برای ضربه اطراف تیرک به کار می روند.

فراموش نکنید که حرکت سریع وصحیح پاها برای نزدیک شدن به توپ گرفتن توپ را آسان می کند،هیچ گاه وسوسه نشوید که بایک شیرجه ی بلندوسخت توپ را مهار کنید.

تهیه و تدوین : keepers.ir

درباره keepers.ir

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme